Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” 5/2023 2023-05-04 12:06 2023-05-16 12:00
2. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu w związku z w związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” 3/2023 2023-04-28 11:07 2023-05-08 12:00
3. Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” 4/2023 2023-04-28 15:24 2023-05-08 11:00
4. Dostawa licencji oprogramowania umożliwiającego zbieranie i analizowanie danych o zużyciu energii w jednostkach GMT wraz z instalacją, wdrożeniem, importem danych, zdefiniowaniem anomalii, szkoleniem i wsparciem gwarancyjnym Wykonawcy. 2/2023 2023-03-08 13:45 2023-03-24 10:00
5. Zakup i dostarczenie zestawów komputerowych wraz z instalacją i konfiguracją na miejscu w siedzibie TCUW oraz udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania oraz świadczenie usług gwarancji 14/2022 2022-10-18 14:58 2022-10-26 10:00
6. Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku na Zakup i dostawę stołu prasowalniczego dla pracowni krawieckiej dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu , w ramach projektu pn.: „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej” 13/2022 2022-07-04 14:08 2022-07-14 15:00
7. Dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych oprogramowania - hurtownia danych, wraz z wdrożeniem i wsparciem gwarancyjnym Wykonawcy 10/2022 2022-05-25 12:38 2022-06-02 10:00
8. Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą 22 (dwudziestu dwóch) sztuk urządzeń drukujących (drukarek) w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych 18/2021 2021-12-13 14:19 2021-12-23 10:00
9. Wykonywanie nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu służby informatycznej dla Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 15/2021 2021-12-07 13:38 2021-12-15 12:00
10. Zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych wraz z instalacją, konfiguracją i szkoleniem na miejscu w siedzibie TCUW tj. pl. św. Katarzyny 9 w Toruniu oraz udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania oraz świadczenie usług gwarancji 14/2021 2021-12-02 15:13 2021-12-09 10:00
11. Zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych wraz z instalacją, konfiguracją i szkoleniem na miejscu w siedzibie TCUW tj. pl. św. Katarzyny 9 w Toruniu oraz udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania oraz świadczenie usług gwarancji 12/2021 2021-11-22 12:00 2021-11-30 12:00
Legenda
- Current
- Archive